Om SIBA

Hovedformålet med prosjektet “Proaktiv sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen” (forkortet SIBA), er å utvikle kunnskap, metoder og verktøy for å ivareta sikkerheten gjennom alle faser i bygg- og anleggsprosjekter, med spesielt fokus på samhandling og koordinering mellom ulike faser og ulike aktører.

Prosjektet er finansiert av kontantbidrag fra partnerne i prosjektet. Prosjektet planlegges gjennomført over fire år (2014 – 2017).

Partnerne:

Tidligere partnere:

 

Forskningspartnere er SINTEF Teknologi og samfunn og NTNU, institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.