Om SIBA

SIBA startet i 2014 med prosjektet «Proaktiv sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen” som varte frem til 2018.

SIBA (Sikkerhetsstyring i bygg og anlegg) startet som et prosjekt i 2014. Hensikten var å utvikle kunnskap, metoder og verktøy for å ivareta sikkerheten gjennom alle faser i bygg- og anleggsprosjekter, med spesielt fokus på samhandling og koordinering mellom ulike faser og ulike aktører. Samarbeidet er nå videreført i SIBA-forum, som er en arena for utvikling og formidling av kunnskap, metoder og verktøy for å ivareta sikkerheten gjennom alle faser i BA-prosjekter. SIBA-forum ledes av forskningsstiftelsen SINTEF, med NTNU som forsknings­partner. Per i dag er det 10 medlems­bedrifter i SIBA-forum (byggherrer, entreprenører, prosjekterende/rådgivere og arbeidstaker­organisasjoner). Arbeidstilsynet har en observatør­rolle i SIBA-forum.

Prosjektet ble så videreført til det som nå er SIBA-forum.