Digitalisering og autonom teknologi

– mulige effekter på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Prosjektnotatet presenterer resultatene fra en forstudie der målsetningen var å få økt kunnskap om (1) hvordan økt bruk av digitalisering og autonom teknologi i bygg og anlegg kan påvirke sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, og (2) forutsetninger for at ny teknologi skal bidra til redusert sykefravær og frafall i næringen.

Prosjektnotatet beskriver noen utviklingstrekk, muligheter og utfordringer knyttet til digitalisering i næringen.

Forstudien inngår i IA-avtalens bransjeprogram for bygg og anlegg.

Her kan du lese notatet.