Seminarer

Et par ganger i året arrangeres det seminarer for partnerne i prosjektet. Hensikten med SIBA-seminarene er å formidle resultater fra prosjektet, samt å dele erfaringer og gode praksiser mellom partnerne. I tillegg til de enkelte medlemmene i styringsgruppa, har partnerne anledning til å invitere med seg ytterligere to personer fra egen virksomhet. Dette for å nå litt bredere ut i de virksomhetene vi samarbeider med.


Tidligere seminarer:

2019:
11. apr
Digitalisering og sikkerhet
2018:
6. jun
Sikkerhetskompetanse hos ulike aktører i BA-prosjekter
2017:
27. nov
Granskning og læring etter hendelser
2017:
6. apr
Bedre samhandling om sikkerhet i BA-prosjekter
2016:
10. okt
Risikostyring i BA-prosjekter
2015:
11. des
SJA & utfordringer i overgangen mellom prosjektering og utførelse
2015:
1. jun
Metoder og verktøy
2014:
16. des
Utfordringer fra case-prosjektene