Seminarer

Et par ganger i året arrangeres det seminarer for partnerne i prosjektet. Hensikten med SIBA-seminarene er å formidle resultater fra prosjektet, samt å dele erfaringer og gode praksiser mellom partnerne. I tillegg til de enkelte medlemmene i styringsgruppa, har partnerne anledning til å invitere med seg ytterligere to personer fra egen virksomhet. Dette for å nå litt bredere ut i de virksomhetene vi samarbeider med.


Tidligere seminarer:

2019 11. april 2019:

Digitalisering og sikkerhet

Presentasjoner

 1. Digitalisering og sikkerhet – resultater av en kartleggingsstudie, Albrechtsen, NTNU
 2. HMS 2.0, Wold Jenssen, Backe Entreprenør
 3. Utvikling av livreddende regler i Statnett og bruk av VR teknologi i utrulling og opplæring, Mathisen, Statnett
 4. Simulatorbasert SHA/HMS-opplæring og effekter på sikkerhet, Gilja, Rambøll
2018 6. juni 2018:

Sikkerhetskompetanse hos ulike aktører i BA-prosjekter

Presentasjoner

 1. Kompetanse og utfordringer for verneombudsrollen  Wollum, RVO
 2. Verneombudsordningen i en ny tid Bråten, FaFo
 3. Fagarbeiderens kompetanse og ulike arenaer for læring Lamvik, SINTEF
 4. Sikkerhetskompetanse og risikoforståelse hos funksjonærer og prosjekterende Anderssen, Skanska
2017 27. november 2017:

Granskning og læring etter hendelser

Presentasjoner

 1. Granskningsprosessen Kjellén, NTNU
 2. Ulykkestyper og barrieresvikt Winge, Arbeidstilsynet/NTNU
 3. Erfaringer ved granskning Wang, Statens Vegvesen
 4. Gransking som forbedringsverktøy Langeland & Mathisen, Statnett
 5. Granskning og læring etter hendelser Berglund, Skanska
 6. Hvorfor er det så vanskelig å lære? Tinmannsvik, SINTEF
6. april 2017:

Bedre samhandling om sikkerhet i BA-prosjekter

2016 10. oktober 2016: Risikostyring i BA-prosjekter
2015 11. desember 2015:

SJA & utfordringer i overgangen mellom prosjektering og utførelse

1. juni 2015:

Metoder og verktøy

2014 16. desember 2014: Utfordringer fra case-prosjektene