Seminarer

Et par ganger i året arrangeres det seminarer for partnerne i prosjektet. Hensikten med SIBA-seminarene er å formidle resultater fra prosjektet, samt å dele erfaringer og gode praksiser mellom partnerne. I tillegg til de enkelte medlemmene i styringsgruppa, har partnerne anledning til å invitere med seg ytterligere to personer fra egen virksomhet. Dette for å nå litt bredere ut i de virksomhetene vi samarbeider med.


Tidligere seminarer:

2022:
23. november
Menneskelige faktorer i bygg og anlegg – hvordan tilrettelegge for å unngå ulykker?
2022:
3. februar
Læring etter hendelser
2021:
9. juni
Proaktive indikatorer for psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
2020:
20. november
Robotisering og ny teknologi for økt sikkerhet og redusert belastning
2019:
4. desember
Verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet
2019:
11. april
Digitalisering og sikkerhet
2018:
6. juni
Sikkerhetskompetanse hos ulike aktører i BA-prosjekter
2017:
27. november
Granskning og læring etter hendelser
2017:
6. april
Bedre samhandling om sikkerhet i BA-prosjekter
2016:
10. oktober
Risikostyring i BA-prosjekter
2015:
11. desember
SJA & utfordringer i overgangen mellom prosjektering og utførelse
2015:
1. juni
Metoder og verktøy
2014:
16. desember
Utfordringer fra case-prosjektene