SIBA-seminar 3. februar 2022: Læring etter hendelser

Erfaringer fra arbeid i andre bransjer viser at vi har et stort uutnyttet potensial når det gjelder læring etter hendelser. Det er all grunn til å utfordre etablert praksis og tenkning rundt oppfølging av hendelser, også i bygg- og anleggsnæringen. Læring betyr endring i faktisk arbeidspraksis. «Deling av informasjon/erfaringsoverføring er viktige skritt på veien mot læring, men er ikke læring i seg selv. Det er først når noe endres at en har lært» (ref. rapport fra Sikkerhetsforum (petroleum), 2019); Rapport fra Sikkerhetsforum: Læring etter hendelser (ptil.no). Seminaret samlet 27 deltakere fra sentrale aktører i næringen, Arbeidstilsynet og FoU-miljøer.

Presentasjonene fra seminaret finnes her: