SIBA-forum

SINTEF etablerte i 2018 SIBA-forum som en videreføring av SIBA-prosjektet (2014-2018). Hensikten er å bidra til en sikrere bygg- og anleggsbransje (BA-bransje) gjennom utvikling og formidling av forskningsbasert kunnskap om sikkerhet.

Forumet er en møteplass for samarbeid og erfaringsutveksling mellom ulike aktører i bygg- og anleggsbransjen, der SIBA-seminarene er en viktig arena.

SIBA-forum finansieres gjennom kontantbidrag fra partnere i prosjektet og gjennom eksternfinansierte forskningsaktiviteter. Et eksempel på slike forskningsaktiviteter er prosjektet «Verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet» som er finansiert gjennom RVO-fondet, samt «Proaktive indikatorer for psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø» og «Digitalisering og autonom teknologi i bygg og anlegg – mulige effekter på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø» finansiert av IA-programmet for bygg og anlegg.


Partnere i SIBA-forum: