SIBA-forum

SIBA-forum ble etablert i 2018 som en videreføring av SIBA-prosjektet (2014-2018). Hensikten er å bidra til en sikrere bygg- og anleggsbransje (BA-bransje) gjennom utvikling og formidling av forskningsbasert kunnskap om sikkerhet.

Forumet er en møteplass for samarbeid og erfaringsutveksling mellom ulike aktører i bygg- og anleggsbransjen, der SIBA-seminarene er en viktig arena.

SIBA-forum finansieres gjennom kontantbidrag fra partnere i prosjektet og gjennom eksternfinansierte forskningsaktiviteter. Et eksempel på et slik forskningsaktivitet er prosjektet «Verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet» som er finansiert gjennom RVO-fondet.

Forskningspartnerne i prosjektet er  SINTEF og NTNU.


Pågående prosjekt gjennom SIBA-forum:


Partnere i SIBA-forum: