Presentasjoner

Oversikt over relevante presentasjoner holdt av SIBA-medarbeidere

SIBA Sikkerhet i bygg- og anleggsbransjen Tinmannsvik, R.K.
RVO-samling, 16. oktober 2018, Gardermoen

Hvordan kan vi bedre lære av uønskede hendelser? Tinmannsvik, R.K.
SHA-dagene, 14. mars 2017, Lillestrøm

Læring og forbedringsarbeid etter ulykker Tinmannsvik, R.K.
HMS-konferansen, 2.-3. november 2016, Lillestrøm

SIBA Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen Tinmannsvik, R.K.
HMS-konferansen, 28. – 29. oktober 2015, Lillestrøm

Sikkerhet – fra planlegging til utføring Albrechtsen, E.
Temadag sikkerhetskultur, EnergiNorge, 1.oktober 2015

Safety management issues in the transition from project development to project construction in the construction industry Albrechtsen, E. (2015)
Engelsk presentasjon på workingonsafety.net, 24.september 2015, Porto, Portugal

Occupational safety in a globalized construction industry: A case study on Polish workers in Norway Wasilkiewicz, K.
Engelsk presentasjon på workingonsafety.net, 24.september 2015, Porto, Portugal

SIBA. Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen Tinmannsvik, R.K.
Presentasjon for styringsgruppa for Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring, 24. april 2015, Oslo

Sikkerhet i grensesnitt mellom ulike aktører Albrechtsen, E.
Energi Norges HMS-konferanse, 13.mai 2014, Lillestrøm

Er ulykker planlagte? Om læring og forbedringsarbeid Tinmannsvik, R.K.
Norsk Forening for Fjellsprengning, temadag: Sikkerhet i anleggsbransjen – lærer vi av våre feil? 6. mai 2014, Ingeniørenes Hus, Oslo