Temahefter


SJA_1Sikker jobb-analyse

Som en del av prosjektet har det blitt gitt ut et opplæringshefte for Sikker jobb-analyse (SJA), samt en kortversjon med  SJA-skjema, tips og råd. Selve SJA-skjema kan også lastes ned alene. Publikasjonene er utarbeidet av SINTEF og NTNU i samarbeidbeid med prosjektpartnerne.

Publikasjonene kan lastes ned gjennom linkene under: