SIBA-seminar: Verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet

Tid: Onsdag 4. desember 2019, kl. 08:30 – 13:00
Sted: Gardermoen

Temaet vil være Verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet. Vi vil legge fram foreløpige resultater fra et prosjekt finansiert av RVO-fondet, der vi bl.a. undersøker hvordan man benytter kompetansen til verneombudene i gjennomføringen av ulike sikkerhets­aktiviteter, og om dagens praksis sikrer en reell medvirkning når det gjelder beslutninger som påvirker sikkerheten. Prosjektet skal gi konkrete råd om hvordan man bedre kan utnytte kompe­tansen og rollen til verne­ombudene.

SIBA-seminar 11. april 2019

 

SIBA-forum66

«Digitalisering og sikkerhet i BA-bransjen» var temaet for SIBA-seminaret på Gardermoen 11. april 2019. Dette var det åttende seminaret siden oppstarten av SIBA i 2014. Seminaret samlet 25 deltakere fra ulike aktører i BA-næringen.

Utgangspunktet for seminaret var en kartlegging av status, utfordringer og muligheter knyttet til digitalisering og sikkerhet i BA-næringen, som ble gjennomført blant medlemsbedriftene i SIBA høsten 2018.

Les mer…