SIBA-prosjektet

Hovedformålet med prosjektet “Proaktiv sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen” (forkortet SIBA), var å utvikle kunnskap, metoder og verktøy for å ivareta sikkerheten gjennom alle faser i bygg- og anleggsprosjekter, med spesielt fokus på samhandling og koordinering mellom ulike faser og ulike aktører. Prosjektet varte fra 2014 til 2018. Det ble finansiert gjennom kontantbidrag fra partnerne i prosjektet.

Partnere i SIBA-prosjektet:

Forskningspartnere i prosjektet var SINTEF Teknologi og samfunn (nå SINTEF Digital) og NTNU, institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.