Sikkerhetskompetanse hos ulike aktører i BA-prosjekter

SIBA-seminar 6. juni 2018

Omtale av seminaret
1.SIBA seminar 6. juni 2018 – intro og program
2.Kompetanse og utfordringer for verneombudsrollen v/Geir Kåre Wollum, RVO
3.Verneombudsordningen i en ny tid v/ Mona Bråten, FaFo
4.Fagarbeiderens kompetanse og ulike arenaer for læring v/ Gunnar Lamvik, SINTEF
5.Sikkerhetskompetanse og risikoforståelse hos funksjonærer og prosjekterende v/ Peer Christian Anderssen, Skanska