Seminarer

2022: 3. februarLæring etter hendelser
2019: 4. desemberVerneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet
2019: 11. aprilDigitalisering og sikkerhet
2018: 6. juniSikkerhetskoermpetanse hos ulike aktører i BA-prosjekter
2017: 27. novemberGranskning og læring etter hendelser
2017: 6. aprilBedre samhandling om sikkerhet i BA-prosjekter
2016: 10. oktoberRisikostyring i BA-prosjekter
2015: 11. desemberSJA & utfordringer i overgangen mellom prosjektering og utførelse
2015: 1. juniMetoder og verktøy
2014: 16. desemberUtfordringer fra case-prosjektene