Granskning og læring etter hendelser

1.Granskningsprosessen etter hendelser v/ Urban Kjellén, NTNU
2.Ulykkestyper og barrieresvikt i bygg og anlegg v/ Stig Winge, Arbeidstilsynet/NTNU
3.Erfaringer fra granskning av hendelser i Statens vegvesen v/ Bjørn Wang
4.Granskning som forbedringsverktøy i Statnett v/Anders Mathisen og Kjersti Langeland
5.Granskning og læring etter hendelser – sett fra entreprenørene v/ Peer Christian Anderssen og Arild Berglund, Skanska
6.Hvorfor er det så vanskelig å lære? v/ Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF