Granskning og læring etter hendelser

SIBA-seminar 27. november 2017

Omtale av seminaret
1.SIBA-seminar 27. november 2017 – intro og program
2.Granskningsprosessen etter hendelser v/ Urban Kjellén, NTNU
3.Ulykkestyper og barrieresvikt i bygg og anlegg v/ Stig Winge, Arbeidstilsynet/NTNU
4.Erfaringer fra granskning av hendelser i Statens vegvesen v/ Bjørn Wang
5.Granskning som forbedringsverktøy i Statnett v/Anders Mathisen og Kjersti Langeland
6.Granskning og læring etter hendelser – sett fra entreprenørene v/ Peer Christian Anderssen og Arild Berglund, Skanska
7.Hvorfor er det så vanskelig å lære? v/ Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF