Nytt notat om styring av ulykkesrisiko i BA-prosjekter

styring-av-ulykkesrisiko-i-ba-prosjekterProsjektgruppen har i 2016 blant annet jobbet med et notat om styring av ulykkesrisiko i BA-prosjekter. Notatet beskriver styring av ulykkesrisiko med fokus på å unngå uønskede hendelser i utførende fase av et prosjekt. Formålet med notatet  er å formidle kunnskap om risikostyring til bransjen slik at virksomhetene har et grunnlag for å forbedre risikostyringen. Les mer…

Opplæringshefte for SJA

SJA_1

I disse dager sendes et rykende ferskt hefte om Sikker jobb-analyse (SJA) ut til samarbeidspartnerne i SIBA-prosjektet. Publikasjonen er to-delt: ett opplæringshefte (A5-størrelse), og en brosjyre med SJA-skjema, tips og råd (A4-størrelse). I tillegg er kun SJA-skjemaet tilgjengelig som en egen fil.

Publikasjonen med SJA-opplæringshefte, SJA: Skjema, tips og råd og SJA-skjema alene er tilgjengelig her.